אוריין, אמיר, 1998

המעגל הפתוח, תל אביב, ספריית הפועלים ותיאטרון החדר

אוריין, דן, 1996

דמות הערבי בתיאטרון הישראלי, תל אביב, אור עם

בן-מאיר, (רזי) אילנה, 1991

פסיכודרמה ו"תיאטרון של חדרים" במופע הישראלי: ניתוח עבודתם של דוד מעיין ושחקניו במרכז לתיאטרון עכו, בהצגת "זכרונות דור שני בחיק העיר העתיקה" והשוואתה אל הפיסכודרמה, חיבור לתואר מוסמך
MA, אוניברסיטת תל אביב

בן צבי, טל, 2006

הגר – אמנות פלסטינית עכשווית, הוצאת עמותת הגר, תל אביב

בן צבי, טל, פרח, חנא (עורכים), 2009

גברים בשמש, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

בן צבי, טל, 2014

סברה: ייצוגי הנכבה באמנות הפלסטינית בישראל. רסלינג, תל אביב

המעגל, חוני, 2004

עשרים וחמש שנה לפסטיבל עכו תאטרון אחר , תל אביב, וילנסקי הוצאה לאור

הררי, דרור, 2014

מופע העצמי, פרפורמנס ארט וייצוג העצמי, רסלינג, תל אביב

כהן, דליה, 1998

שיח הזיכרון בדרמה ובתיאטרון של דור שני לשואה, חיבור לתואר מוסמך MA, אוניברסיטת תל אביב

לב-אלג'ם, שולמית, 2005

"מכה שלא כתובה בתורה: נשים מוכות בתיאטרון קהילתי", תיאוריה וביקורת, 27: 145-169

מעיין, דוד, 1987

"פסטיבל עכו – טרגדיה אמנותית", צפון 1, חיפה

(מעיין, דוד חורף תשס"ב)

"נמרים במקדש", הכיוון מזרח, מס' 4, 70-74

מעיין, דוד, 1990

המקדש החסר. בולוניה איטליה

PDF הורד קובץ


מעיין, דוד, 1992

הודעה לעיתונות, "ארבייט מאכט פראיי מטויטלנד אירופה", תאטרון עכו

PDF הורד קובץ


מעיין, דוד, 1990-1991

ריכוז אלמנטים לעבודתו של שחקן. תאטרון עכו

PDF הורד קובץ


מעיין, דוד, 2014

שפת הוויה, מעיין היצירה, ישראל

עוז, אברהם, 1999

התיאטרון הפוליטי, חיפה, האוניברסיטה חיפה/זמורה ביתן

עוז, אברהם, 2014

שדות ומזוודות: תזות על הדרמה העברית והסיפר הציוני. רסלינג, תל אביב

צוקרמן, משה, 1993

שואה בחדר האטום: "שואה" בעיתונות הישראלית בתקופת מלחמת המפרץ. תל אביב

צימרמן, משה, 2002

אל תגעו לי בשואה – השפעת השואה על הקולנוע והחברה בישראל, חיפה, אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן

קינר, גד, 1994

"הנאצים והשואה כמטאפורה של דימוי-עצמי במחזה הישראלי", במה, 138: 73-92

רוקם, פרדי (1998)

"ארבייט מאכט פריי מטויטלנד אירופה", תיאוריה וביקורת: חמישים לארבעים ושמונה, 12-13: 389-399

PDF הורד קובץ


רז-קרקוצקין, אמנון, .1994

"גלות בתוך ריבונות.לביקורת 'שלילת הגלות' בתרבות הישראלית", תיאוריה וביקורת, 5: 113-132

PDF הורד קובץ


שם טוב נפתלי, 2007

פסטיבל עכו כאתר מאבק בשדה התיאטרוני ובשדה החברתי בשנים 1980-2004 חיבור לשם קבלת תואר 'דוקטור לפילוסופיה', אוניברסיטת תל אביב

שם טוב, נפתלי, 2009

"החריג תופס במה? פסטיבל עכו והפוליטי" תיאוריה וביקורת, 34: 123-147

PDF הורד קובץ


תורג'מן נטלי, 2013

גישת "השולחן המשפחתי" תיאטרון כתרפיה חיבור לשם קבלת תואר 'דוקטור לפילוסופיה' אוניברסיטת חיפה